در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

ورزش

تعریف موفقیت

تعریف موفقیت

موفقیت؛ تشخیص پیوسته و مداوم ایده آل و هدفی ارزشمند هست.                                                     ارل نایتینگل

حرکت در حلقه مهارت اعتمادبنفس

حرکت در حلقه مهارت اعتمادبنفس

نداشتن اعتماد بنفس عاملی است که مانع کسب موفقیت افراد میشود، ولی باید بدانید که شما میتوانید اعتماد بنفستان را بسازید. فقط کافیست که در مسیر حلقه " مهارت/ اعتماد بنفس" حرکت کنید.

قانون آشنا بودن

قانون آشنا بودن

هر آنچه که بیشتر با آن در ارتباط باشید و یا بیشتر در مورد آن بشنوید، بنظر ساده و آشنا مینماید

تغییر آینده

تغییر آینده

اگر با الگوی ذهنی و عملکرد آن آشنا نشوید، هیچ شانسی برای تغییر خودتان نخواهید داشت.

تکنیک بازتاب

تکنیک بازتاب

بازتاب؛مهمترین فرایند در مسیر یادگیری است.

چقدر به موفق شدن نیاز دارید

چقدر به موفق شدن نیاز دارید

میان خواستن و نیاز داشتن، تفاوت بسیار است. وجوداین تفاوت؛ تعیین کننده ،نتیجه ای  است که از زندگی تان کسب میکنید!