در جریان آخرین مطالب آموزشی از طریق کانال تلگرام قرار بگیرید. برای ورود به کانال تلگرام اینجا  کلیک کنید

کسب و کار اینترنتی

نجات از دام آشنا بودن

نجات از دام آشنا بودن

بیش از نود و پنج درصد افراد در این دام گرفتار هستند

قانون سپاسگزاری

قانون سپاسگزاری

برای دریافت نتیجه مطلوب از قانون جذب، باید ارتعاش تان را افزایش دهید. استفاده از قانون سپاسگزاری برای شما این امکان را فراهم می سازد تا بتوانید ارتعاشتان را افزایش دهید.

همه فن حریف یا یک فن حریف

همه فن حریف یا یک فن حریف

 همه فن حریف  یا یک فن حریف؟ برای کسب موفقیت در زندگی باید کدام باشید؟

قانون عدم مقاومت

قانون عدم مقاومت

 با هرآنچه که در برابر آن مقاومت کنید، دربرابر شما مقاومت میکند.

تغییر

تغییر

اگر میخواهید زندگی تان را تغییر دهید باید خودتان را تغییر دهید

خودمحوری  و نقش  آن در عدم موفقیت  فردی و حرفه ای

خودمحوری و نقش آن در عدم موفقیت فردی و حرفه ای

فرد خودمحور، فردی است که قادر به دیدن و درک موقعیتهای مختلف از منظر دیگران نیست.